ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்: நூலறிமுகம் – சார்லஸ் டார்வின் (கடற்பயணங்களால் உருவான மாமேதை) – R.ரமேஷ்

ஆசிரியர் பற்றி: உணவுத் தொழில்நுட்ப வல்லுநர். தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் செயற்பாட்டாளர். கதைகளையும் அறிவியலையும் குழந்தைகளுக்கு எடுத்துச்செல்வதில் ஆர்வம் கொண்டவர். ‘உழைப்பாளி வாத்து’, ‘மாடுகளின் வேலைநிறுத்தம்’, ‘துள்ளி’,…

Read More