தொடர்- 5 : சனாதனம்: எழுத்தும் எதிர்ப்பும் – எஸ்.ஜி. ரமேஷ்பாபு

மூடிய திரையை விலக்கும் நேரம் தற்காதல் என்பது வெறுப்பின் உட்சம்: “தனது சமூகமே உலகில் மிகவும் மேம்பட்டது, தனது கலாச்சாரமே உலகின் மிகவும் பெருமைக்குறிய கலாச்சாரம் என்று…

Read More

நூல் அறிமுகம் : ஆர் எஸ் எஸ் – ஐ அறிந்து கொள்வோம் – சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

ஆர் எஸ் எஸ் குறித்து 11 நறுக் கேள்விகள் பதில்கள் இந்தியா வெல்ல – இந்தியா நிலைக்க – இந்தியா வளர தேர்தல் களத்தில் மோடியைத் தோற்கடிப்பது…

Read More