புத்தக அறிமுகம்: எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வனின் “இருட்டு எனக்குப் பிடிக்கும்” – R. சாஹிதா ரஹீம்

நாம் அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் பல விதமான சூழ்நிலைகள், விமர்சனங்கள், பிரச்னைகள், போன்ற எண்ணற்ற கேள்விகளுக்கும் இந்த நூல் பதிலடி கொடுத்து இருக்கு…! மிக எளிமையாக எட்டு…

Read More