பேசும் புத்தகம் |எழுத்தாளர் கல்கியின் சிறுகதை *விஷ மந்திரம்* | வாசித்தவர்: ரா.கெஜலஷ்மி பழனி

சிறுகதையின் பெயர்: விஷ மந்திரம் புத்தகம் : கல்கியின் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் கல்கி வாசித்தவர்: ரா.கெஜலஷ்மி பழனி. (Ss97) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More