நூல் அறிமுகம்: கண் தெரியாத இசைஞன் – எஸ்.ராமகிருஷ்னன் 

விளாதீமிர் கொரலேன்கோ எழுதிய கண்தெரியாத இசைஞன் ரஷ்ய நாவல்களில் குறிப்பிடத்தக்கது. நாவல் ஒரு குழந்தையின் அழுகையொலியில் துவங்குகிறது. ரஷ்யாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் வசித்து வரும் பணக்கார குடும்பம்…

Read More

மொழிபெயர்ப்பாளர் தினத்தில் ரா.கிருஷ்ணையா குறித்த சிறு பதிவு… – பா. ஜீவசுந்தரி

நானும் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளராகக் குப்பை கொட்டியிருக்கிறேன் என்பதை நினைக்க மனம் பூரித்துப் போகிறது. இந்த நாளின் இறுதி நேரத்திலாவது மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் பற்றி ஒரு பதிவை எழுத வேண்டுமென்ற…

Read More