’சாணத்தால் செய்யப்பட்ட “சிப்” கதிர்வீச்சை தகுந்த அளவில் தடுக்கும் … போலி அறிவியலின் உச்சம்.. – பொ. இராஜமாணிக்கம்

ராஷ்ட்ரீய காமதேனு ஆயுக் என்ற அரசு நிறுவனத்தின் தலைவர் வல்லபாய் கதிரியா என்பவர் பசுஞ் சாணத்தால் செய்யப்பட்ட சிப் செல்போன் கதிர்வீச்சை தகுந்த அளவு குறைத்து பாதுகாப்புத்தரும்…

Read More