ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 11 தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியில் வானொலியின் பங்கு மிக முக்கியமானது. நாம் அனைவரும் தற்பொழுது சமூக ஊடகங்களின் காலத்திலிருந்தாலும், வானொலி என்பது தவிர்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு…

Read More

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 6 தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

பேரிடர் காலத்தில் உதவி செய்து வரும் அமெச்சூர் வானொலியினர் பற்றிப் பார்த்துவருகிறோம். பேரிடர் யாரிடமும் சொல்லிக்கொண்டு வருவதில்லை. அதனால், எல்லா சமயங்களிலும் ஹாம் வானொலியினர் தயார் நிலையில்…

Read More

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 4 தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

சமீப காலமாக நாட்டின் எல்லைப் பகுதியில் நடந்துகொண்டு இருக்கும் சம்பவங்கள் இரண்டு நாடுகளுக்குமே சிக்கலை உருவாக்கியுள்ளது. இதில் ஸ்பெக்ட்ரம் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. இந்த கட்டுரை…

Read More