ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 12 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

நெட்கள் பழமையான ஹாம் வானொலி நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு ஊரிலும் அமெச்சூர் நெட்கள் செயல்பட்டுவருகின்றன. முதல் நெட் இரண்டு ஹாம் வானொலிகள் ஒலிபரப்பில் இருக்கும் போது தொடங்கப்படுகிறது.…

Read More