கதைச்சுருக்கம் 52: ரகுபதியின் அவஸ்தை – ந. சிதம்பர சுப்ரமணியன்

கதைச்சுருக்கம்: ராமச்சந்திர வைத்தியநாத் மணிக்கொடி எழுத்தாளர்களில் ஒருவராக இருப்பினும் சரியான கவனம் பெறாமல்தான் இருந்து வந்திருக்கிறார். இசைப் பின்னணியில் இவர் எழுதிய இதய நாதம் இசையில் சிகரத்தை…

Read More