கலையின் – கவிதை

வெண்பனியே வெள்ளிப் போர்வையோ வைரத் துளியோ மழைச்சாரலோ மலையருவி தூரலோவென கொஞ்சியது போதுமென்று போகாமல் சளிப் பிடித்திருக்கென உழற வைத்து பிஞ்சு பிள்ளைகளின் முனகலில் முகம் மலர்வதை…

Read More

வெ.நரேஷ் கவிதைகள்

எட்டுவழிச் சாலை விரைந்து செல்கிறது வயலில் புகுந்து வீட்டின் மேல் ******************** என் வீட்டு அலார பொத்தானை அழுத்தும் முன் பல்லியின் சத்தம் ********************* என் வருகை…

Read More