காலச் சக்கர பயணம் சிறுகதை – சாந்தி சரவணன்

உலகமே ஊரடங்கில் முடங்கிக் கிடக்கிறது. இருட்டி கிடக்கும் வானத்தில் மின்னல் அடிப்பது போல் ஊரடங்கு விலக்கு சில நேரங்களில் அளிக்கப்படுகிறது பல நாட்களாக வெறிச்சோடிப் போய் இருந்த…

Read More