ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “மலாலா ஆயுத எழுத்து” – இராஜதிலகம் பாலாஜி

📖இந்நூலில் மொத்தம் 15 தலைப்புகளில் மலாலாவைக் குறித்த பல ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்களை பகிர்ந்திருக்கிறார் ஆசிரியர். 📖முதல் கட்டுரையே அடுத்தடுத்து மலாலாவைக் குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று…

Read More