சிறுகதை தொடர் 3: கனாக்காலம் – ராஜேஷ் ராதாகிருஷ்ணன்

கேராமில்க் நடராஜன் சார் என்றால் வகுப்பிலுள்ள எல்லோருக்கும் ஒருவித பயம் இ ருக்கத்தான் செய்தது. அவரது உருவமோ, கம்பீரக்குரலோ, கண்டிப்போ ஏதோ ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம். அன்றைய…

Read More

சிறுகதை தொடர் 2: கனாக்காலம் – ராஜேஷ் ராதாகிருஷ்ணன்

நட்பதிகாரம் “சிவா!” என்று கத்தியபடியே அவனருகிலிருந்தோரெல்லாம் விலகிக் கொள்ள, கையைத் தலை மேல் தூக்கிக் கும்பிடு போட்ட தொனியில் அண்ணாந்து பார்த்தவாறு, மெது மெதுவாக பின்னோக்கி நகர்ந்து…

Read More

புதிய சிறுகதை தொடர்: கனாக்காலம் – ராஜேஷ் ராதாகிருஷ்ணன்

கட்டி ரஸ்னா அம்மையப்பன் கடையின் கூட்டத்தில் அடித்துப் பிடித்து பனங்கிழங்கும், மக்காச் சோளத்தையும் வாங்கிக் கொண்டு ஐந்து ரூபாய்க் காசை அம்மையப்பனிடம் நீட்டி மீதி சில்லறை ஒரு…

Read More