கவிதை: உழவனின் கண்ணீர் – ஜான் பாத்திமா ராஜ்

யாருடைய கனவுகளுக்கோ உழவனின் கண்ணீரைக் குழைத்தா வர்ணம் பூசுவீர்கள்? நிலத்தை மட்டுமே கீறத் தெரிந்தவர்களிடமா அவர்கள் நெஞ்சைப்பிளந்து விஷம் விதைக்கிறீர்கள்? விதைகளை வெந்நீரில் மூழ்கவைத்தா விதையிடச் சொல்கிறீர்கள்?…

Read More

கவிதை: பேரணி – நா.வே.அருள்

பேரணி *********** தலைநகரை நோக்கிய லட்சம் கோடி உழவர்களுடன் எனது கவிதைகளும் பயணிக்கின்றன ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை எனது கவிதைகள் மறியல் நடத்தும் எனது கவிதைகளுக்குப் போராட்டங்களும் புதிதல்ல.…

Read More