சமகால சுற்றுச்சூழல் சவால்கள்: தொடர் 11 – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

கட்டிடக் கழிவு மாசுக்கள்! குறையா சுற்றுச் சூழல் பிரச்சினைகள்! கடந்த வாரம் நம் சென்னை மாநகரில் முக்கிய சாலை ஒன்றில் நடக்கையில், ஆங்காங்கே மண் குவியல், செங்கல்…

Read More