பேசும் புத்தகம் | ஆர்.டி.கணேஸ் சிறுகதைகள் *நீ பற்ற வைத்த தீ* | வாசித்தவர்: செ.மதுரம் ராஜ்குமார் (Ss 165)

பேசும் புத்தகம் | ஆர்.டி.கணேஸ் சிறுகதைகள் *நீ பற்ற வைத்த தீ* | வாசித்தவர்: செ.மதுரம் ராஜ்குமார் (Ss 165)

சிறுகதையின் பெயர்: நீ பற்ற வைத்த தீ புத்தகம் : ஆர்.டி.கணேஸ் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : ஆர்.டி.கணேஸ் வாசித்தவர்: செ.மதுரம் ராஜ்குமார் (Ss 165)   [poll id="85"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல்…