red market tamil translated book reviewed by s.tamilraj நூல் அறிமுகம்: சிவப்புச் சந்தை - செ.தமிழ்ராஜ்

நூல் அறிமுகம்: சிவப்புச் சந்தை – செ.தமிழ்ராஜ்

நூலின் பெயர்: சிவப்புச் சந்தை நூலாசிரியர்: ஸ்காட் கார்னி மொழிபெயர்ப்பாளர்: செ.பாபு ராஜேந்திரன் பக்கம் 282 விலை 300 வெளியீடு : அடையாளம் பதிப்பகம் இந்தப் புத்தகத்தை வாசிக்கின்ற எவரும் அதிர்ச்சியடையாமல் இருக்க முடியாது. உங்கள் கற்பனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட மனித உடலின்…