பேசும் புத்தம் : சிறுகதை சிவப்பு மழைக்கோட் | வாசித்தவர் – ஹரி வர்ஷ்னி ராஜேஸ்

பேசும் புத்தம் : சிறுகதை சிவப்பு மழைக்கோட் | வாசித்தவர் – ஹரி வர்ஷ்னி ராஜேஸ்

ஹரி வர்ஷ்னி ராஜேஸ் வயது: 8 வகுப்பு: 3 பள்ளி: பாரதி மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப்பள்ளி 9442637876 [email protected] புத்தகம்: சிவப்பு மழைக்கோட் ஆசிரியர்: கிரண் கஸ்தூரியா பதிப்பகம்: குட்டி ஆகாயம்,சிறார் பதிப்பகம்,     [poll id="30"]   இந்த சிறுகதை,…