Reports

JSA & AIPSN கூட்டமைப்பு சார்பில் வெளியிடப்பட்ட கொரோனோ தொற்று நோய் -அறிக்கை-மக்கள் சாசனம்…!

கொரோனோ தொற்று நோய் -அறிக்கை-மக்கள் சாசனம் (மக்கள் ஆரோக்கிய இயக்கம் ( JSA) மற்றும் அனைத்திந்திய மக்கள் அறிவியல் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு (AIPSN) சார்பாக வெளியிடப்பட்டது) இப்போதே…

Read More