Rocks

மலையேற்றம் சிறார்‌ கதை – குமரகுரு

மலை‌ மேல் ஏறி கொண்டிருந்தார்கள். மீப்பெரிய பாறைகளை சுமந்த பெரும்பாறையான அம்மலையின் மீது ஏறிய படியேத் துவங்கியது உரையாடல “அப்பா இந்த மலையை ஏறி முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு…

Read More