நூல் மதிப்புரை: பெரணமல்லூர் சேகரனின் படுகளம் நாவல் – சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

கூத்துக்கலையைச் சுற்றி….. பெரணமல்லூர் சேகரனின் ‘படுகளம்’ நாவல் படித்தேன். தலைப்பும் அட்டையும் இந்நாவல் தெருகூத்து தொடர்பானது என அறிவித்தது. களமும் கதையும் அதுவேதான். தெருக்கூத்து கலைஞர் முருகேசன்…

Read More

கற்பானாவாத சோசலிசமும் விஞ்ஞான சோசலிசமும் – ஓர் எளிய முன்னோட்டம் – சு. பொ. அகத்தியலிங்கம்

“நாம் வாழும் இந்த உலகம் உண்மைதான். ஆம். உலகம் யாரோ சொல்வது போல வெறும் கனவல்ல. மெய்யாகவே இருக்கிறது. எதை உண்டால் சாவே வராதோ, அதை அமிர்தம்…

Read More