பேசும் புத்தகம் | எஸ். ராமகிருஷ்ணன் சிறுகதை *பெயர் பலகை* | வாசித்தவர்: கவிதா ss224

சிறுகதையின் பெயர்: பெயர் பலகை புத்தகம் : என்ன சொல்கிறாய் சுடரே ஆசிரியர் : எஸ். ராமகிருஷ்ணன் வாசித்தவர்: கவிதா ss224 இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More