பேசும் புத்தகம் | எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தனின் சிறுகதை *பொன்னகரம்* | வாசித்தவர்: எஸ்.ராம்கபிலன்.

சிறுகதையின் பெயர்: பொன்னகரம் புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தன். வாசித்தவர்: ஜனனி ப்ரியா, ஐந்தாம் வகுப்பு,புதுச்சேரி. (Ss31) இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More