பேசும் புத்தகம் | ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் * சுமைதாங்கி * | வாசித்தவர்: ச. ரவிக்குமார்

சிறுகதையின் பெயர்: சுமைதாங்கி புத்தகம் : ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : ஜெயகாந்தன் வாசித்தவர்: ச. ரவிக்குமார் (Ss121/2) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More