சிறுகதை: பகல் கனவு – ருக்சானா ஜமீல்

டிரிங் டிரிங்… சமையலறையிலிருந்து வந்து அலைபேசியை எடுத்தால் கதீஜா புது நம்பரா வேற இருக்கிறதே.. ஹலோ யாரு… மெல்லிய குரலில் அக்கா நான் ஜஹீர் பேசுறேன். இங்க…

Read More

பேசும் புத்தகம் | கமலாலயன் சிறுகதைகள் *ஓய்ந்தவர்கள்* | வாசித்தவர்: ச. ருக்சானா ஜமீல் (Ss 154)

சிறுகதையின் பெயர்: ஓய்ந்தவர்கள் புத்தகம் : கமலாலயன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : கமலாலயன் வாசித்தவர்: ச. ருக்சானா ஜமீல் (Ss 154) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More