சிறுகதை: சகஸ்ரநிகாவிற்கு சதநிகா சொன்ன அறிவுரை – ச.சுப்பாராவ்

மன்னன் சகஸ்ரநிகா மாறுவேடத்தில் நகர்வலம் சென்று பார்த்த காட்சிகள் அவனை அதிர வைத்தன. எங்கும் பசி. பட்டினி. எலும்பும் தோலுமாகக் காட்சியளிக்கும் மக்கள். இளவரசனாக இருக்கும் வரை…

Read More