சிறுகதை: கீச்.. கீச்.. – சக.முத்துக்கண்ணன்.

கலர் கோழிக்குஞ்சைப் பாக்கப் பாக்க ஆசையாருக்கும். அதன் பஞ்சு உடல் புருபுருவென காற்றில் அசையும். வட்டமா அட்டப்பெட்டில பாத்தி மாதிரிக் கட்டி உள்ளுக்குள்ள விட்ருப்பாங்க. தெருவுல அதச்சுத்தி…

Read More