நூல் அறிமுகம்: மயில் மார்க் குடைகள் – சகுவரதன்

நூலின் பெயர் : மயில் மார்க் குடைகள். ஆசிரியர் : இரா.முருகன் பதிப்பு : எழுத்து பதிப்பகம். விலை : 270/ எழுத்தாளர் இரா. முருகன், கவிஞராக…

Read More

சகுவரதன் கவிதைகள்

ரேகை நிபுணர் சிறிய சலசலப்புக்குப்பின்னர் வேடிக்கை பார்த்தவர்கள் அமைதியாக பூதக்கண்ணாடி வழியாக ரேகைகளை கவனித்தார். பிரதான ரேகை கிளைரேகை என மேடு பள்ளங்களில் ஏறியும் இறங்கியும் ஒதுங்கியும்…

Read More