‘சாய்னா’ – உத்வேகமளிக்கும் சுய சரிதம் | இரா.இரமணன்

சாய்னா நேவல் இந்திய இறகுப் பந்து விளையாட்டில் மிகச் சிறந்த வீரர்.உலக முதல் நிலை வீரராக வந்து இந்தியாவில் இறகுப் பந்து விளையாட்டின் பக்கம் கவனத்தை திருப்பியவர்.…

Read More