சாக்குமாலை குறுங்கதை – இரா. கலையரசி

சாக்குகளை போர்த்திய கூரைக்கு வெயில் ஒத்தடம் கொடுத்தபடி இருந்தது. வெள்ளை மதிலில் பூத்த கரும்புள்ளிகளாய் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக, கருப்பு முடிகள் இருந்தன. மெலிந்த தேகத்தில் தங்கிய உயிருக்கு…

Read More