ச.சக்தி கவிதைகள்

1.பறை மாடறுக்கும் மாடசாமியிடம் கடனாகக் கேட்டு வாங்கிய மாட்டு ஜவ்வை பண்ணையார் வீட்டில் கொடுத்த கொட்டாங்காச்சியில் மூடி இறுக்கி வெட்ட வெயிலில் காய வைத்து கொதித்து நெருப்பென…

Read More