சல்லடை கவிதை – சாந்தி சரவணன்

மனம் என்னும் சல்லடையில் சலித்துவிடு ******************************************************* உன் அகந்தையை ஆணவத்தை இறுமாப்பை ஈன குணத்தை உபதேசிப்பை ஊழல்தனத்தை எகத்தாளத்தை ஏமாற்றங்களை ஜாதி வெறியை ஒழுங்கீனத்தை கர்வத்தை வன்மத்தை…

Read More