புனைவும் நினைவும் (வெட்ட வெளியில் ஒரு கரிசல் கிராமம்) – சமயவேல் | மதிப்புரை ஆசிரியை உமா மகேஸ்வரி

நூலாசிரியர் சமயவேல் தன் எழுத்துகள் வழியாக அவரது ஊரின் பழக்க வழக்கம் , மக்களின் வாழ்வியல் நெறி , வழிமுறைகள் , சமயம் , வழிபாடு ,…

Read More