நூல் அறிமுகம்: காவிமயமாகும் ராணுவம் – மு.சிவகுருநாதன் 

(ரெட் புக்ஸ் வெளியீடாக வந்த, சு. அழகேஸ்வரன் எழுதிய ‘சமகால நோக்கில் அரசும் ராணுவமும்’ என்ற விமர்சனக் கட்டுரை நூல் குறித்த பதிவு.) கொரோனா சூழலைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு…

Read More