தொடர் -14: சமகால சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

உயரப் பறக்கும் உயிரினங்களும், உயர் வெப்பநிலை பாதிப்புகளும்! “என்ன நண்பரே! இந்த வெயிலை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க!? நடை பயிற்சியின் போது,. பின்னால் இருந்து அழைத்து, அந்த மூத்த…

Read More