தொடர் 23: சமகால சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

அதிக இரைச்சல்! அழகு சூழலில் விரிசல்! “பெட்ரோ மாக்ஸ் லைட்டே வேணுமா”!!? என்ற வசனம் உச்ச, உரத்த குரல் பேசிய திரைப்பட பிரபலம்,45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேசியது…

Read More

தொடர் 17 :சமகால சுற்றுச்சூழல் சவால்கள் – முனைவர் பா. ராம் மனோகர்

காற்றின் மொழி அறியா கட்டுமானங்கள்! அனைத்து உயிரினங்கள் வாழ வாழ்விடம், தேவை, ஆனால் அந்த உயிர் சுவாசம் செய்து தான் வாழ வேண்டும். அதற்கு காற்று மிகவும்…

Read More