தொடர் -19: சம கால சுற்று சூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

இடர் தரும் சூழல் மாற்றம்! இடம் பெயருகின்ற மனித இனம்! முனைவர். பா. ராம் மனோகர். உயிரினங்கள் அனைத்தும் இடம் பெயரக்கூடியவை, என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று!உணவு,…

Read More

தொடர் -14: சமகால சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

உயரப் பறக்கும் உயிரினங்களும், உயர் வெப்பநிலை பாதிப்புகளும்! “என்ன நண்பரே! இந்த வெயிலை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க!? நடை பயிற்சியின் போது,. பின்னால் இருந்து அழைத்து, அந்த மூத்த…

Read More

தொடர் -13: சமகால சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

யானைகள் வாழ்விடம்! அழித்திட்ட மானுடம்!! யானைகள் என்றால் பிரமிப்பு, கம்பீரம், காடுகள் வளர்ச்சி பெற உதவி செய்யும் ஒரு அரிய பிரம்மாண்ட வன விலங்கு, சிறு குழந்தைகள்…

Read More