நூல் அறிமுகம்: பென்யாமின் ‘ஆடு ஜீவிதம்’ (தமிழில்) எஸ்.ராமன் – சம்சுதின் ஹீரா

பள்ளிக்கூடத்தைக் கட்டடித்துவிட்டு வாய்க்காலுக்கு ஓடிவிடுவதை எப்படியும் யாராவது போட்டுக்கொடுத்து விடுவார்கள். அப்போதெல்லாம் அம்மா சொல்வார். ” நீ படிக்கவெல்லால் லாயக்கில்ல கழுத மேய்க்கதான் லாயக்கு..” இருபதாண்டுகளுக்கு முன்பு…

Read More