இந்திய அறிவியல் வளர்ச்சியின் உண்மையான ஆணிவேர்….. ஆயிஷா இரா நடராசன்

அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை தொழில்துறையோடு இணைக்கும் அமைப்பு மட்டுமே எதிர்காலத்தை நோக்கிய வளர்ச்சிப் பாதையில் நாட்டை எடுத்துச் செல்ல முடியும். -சாந்தி ஸ்வரூப் பட்னாகர் இந்திய விஞ்ஞானி திடீரென்று…

Read More

நவீன யோகா- அறிவியல் சார்ந்ததா..? – சஹஸ்

தமிழக அரசு அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் யோகா நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. யோகா செய்வது உடலுக்கும் மனதுக்கும் நலம் பயக்கக் கூடியது என்ற பொதுக்கருத்தும் வலுப்பெற்றுள்ளது.யோகாவை ஒரு…

Read More