நோபல் பரிசு ஏன் இந்தியர்கள் இல்லை? – ஆயிஷா இரா. நடராசன்

சிறுமி ஒருத்தி (1970) சாதாரண அஞ்சலட்டையில் அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்திக்கு எழுதிய கடிதம் மிகவும் பிரபலம். ஆங்கிலேயர் காலகட்டக் கல்வி சி.வி.ராமன், மேக்நாட் சாகா, சத்தியேந்திரநாத்…

Read More

இந்திய அறிவியல் வளர்ச்சியின் உண்மையான ஆணிவேர்….. ஆயிஷா இரா நடராசன்

அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை தொழில்துறையோடு இணைக்கும் அமைப்பு மட்டுமே எதிர்காலத்தை நோக்கிய வளர்ச்சிப் பாதையில் நாட்டை எடுத்துச் செல்ல முடியும். -சாந்தி ஸ்வரூப் பட்னாகர் இந்திய விஞ்ஞானி திடீரென்று…

Read More