Sebastian & Sons | செபாஸ்டியன் & சன்ஸ் - டி.எம்.கிருஷ்ணா

டி.எம்.கிருஷ்ணாவின் செபாஸ்டியன் & சன்ஸ் – நூலறிமுகம்

இசையின்மீது கட்டமைக்கப்பட்ட சாதியச்சமூக அரசியல் பற்றி டி.எம்.கிருஷ்ணா ‘செபாஸ்டியன் அண்டு சன்ஸ்’ நூலில் விரிவாக அலசியிருக்கிறார். தமிழர் இசைக்கருவியான பறை, இன்று வரை ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரின் இசைக்கருவியாகவும், இறப்புக்காக மட்டுமே பார்க்கப்படுகிறது. கர்நாடக இசைக் கச்சேரிகளில் இசைக்கப்படும் மிருதங்கத்தின் உருவாக்கம்…