தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 10 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ பாடம் -7 பாலருந்துவதற்கான உந்துசக்திகள் இப்பிரபஞ்சத்தில் ஜீவிக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளும் பிறந்தவுடனேயே அடிப்படை வாழ்வாதாரமான உணவைத் தேடியே பயணிக்கின்றன. இம்மண்ணில் பிரசவமாகிற…

Read More