சிந்துவெளி நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகமே – எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன்

சிந்துவெளிப் பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் பக்கம் : 174 விலை : ரூ.150 வெளியீடு: பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை-18; 044- 2433 2424. புத்தகம் வாங்க:…

Read More

சிந்துவெளிப் பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் – ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்

சிந்துவெளி பகுதியில் கிடைத்த எழுத்துகளைப் படித்தறிய முடியாத நிலையில், சிந்துவெளிப் பண்பாடு நிலவிய நிலப்பகுதியில் ஒரு காலத்தில் திராவிட மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதைச் சான்றாதாரங்களுடன் நிறுவ முடியுமா?…

Read More