நூல் அறிமுகம்: ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்களின் *’சிந்துவெளிப் பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம்’* – பொன்னம்பலம் காளிதாஸ் அசோக்

‘கோழி’ ஒன்று ஒரு குவியலைக் கிளறிக் கொண்டிருந்தது.அப்பொழுது , அதில் ஒரு மண் வில்லை இருந்தது. மாணிக்கம் போல் மின்னியது பறவையின் கண்கள்.அதில் , தன்னைப் போன்ற…

Read More

சிந்துவெளிப்பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் – ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்

உலகின் தொல்பெரும் நாகரிகத்தின் அறியப்பட்ட நிலங்களுள் சிந்து நதிக்கரையில் இருந்த ஹரப்பா, மொஹஞ்சதாரோவிற்கு மிக முக்கிய பங்கு உண்டு. மனித சமூகம் நாகரிக சமூகமாக உருவாகிய காலத்தை…

Read More