சிறுகதை இலக்கியத்தின் சிகரங்கள் – நூல் அறிமுகம்

சிறுகதை இலக்கியத்தின் சிகரங்கள் – நூல் அறிமுகம்

சிறுகதை இலக்கியத்தின் சிகரங்கள் - நூல் அறிமுகம் நூலின்  தகவல்கள்:  நூல்: சிறுகதை இலக்கியத்தின் சிகரங்கள் ஆசிரியர் : பேராசிரியர் பெ.விஜயகுமார் பதிப்பகம்: பட்டறிவு பதிப்பகம் மதுரை முதல் பதிப்பு : 2023 பக்கம் : 100 விலை : ரூ.120…