தாய்மொழியை பெருமைப்படுத்தும் சமூக அறிவியல் ஆய்வு நிறுவனம் -A social science research institution that prides itself on its mother tongue

தாய்மொழியை பெருமைப்படுத்தும் சமூக அறிவியல் ஆய்வு நிறுவனம் – ஆ. அறிவழகன்

சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (எம்.ஐ.டி.எஸ்.) அண்மையில் தனது பொன்விழா ஆண்டுக் கொண்டாட்டத்தை நிறைவு செய்துள்ளது. 1971ஆம் ஆண்டு சென்னை அடையாறு காந்தி நகரில் மேனாள் யுனெஸ்கோ துணை இயக்குநர் நாயகமாகத் திகழ்ந்த மால்கம் ஆதிசேசய்யா-எலிசபெத் ஆதிசேசய்யா ஆகியோரால் தொடங்கப்பட்ட இந்நிறுவனம்,…