இசை வாழ்க்கை 65: கொட்டட்டும் மேளம் தான் பாடல் தேரோட்டம் – எஸ். வி. வேணுகோபாலன்

கொட்டட்டும் மேளம் தான் பாடல் தேரோட்டம் எஸ் வி வேணுகோபாலன் “எங்கே, உங்கள் குரல் நாண்களைக் கொஞ்சம் நான் தொட்டுத் தடவிப் பார்க்கவேண்டும், எப்பேற்பட்ட குரல்…என்ன இசை…

Read More

இசை வாழ்க்கை 64: சிந்தை மயக்கும் விந்தை இசை – எஸ். வி. வேணுகோபாலன்

சிந்தை மயக்கும் விந்தை இசை எஸ் வி வேணுகோபாலன் இசை வாழ்க்கை 14ம் கட்டுரையில், ‘இசை கேட்டால் புவி அசைந்தாடும்’ (தவப்புதல்வன் ) பற்றிய பத்தி ஒன்று…

Read More

பாடல்: களை எடுப்பான் விவசாயி..! – நவகவி

களை எடுப்பான் விவசாயி! சட்டம் போட்டுட்டாரு -மந்திரி சட்டாம்பிள்ளை கணக்கா! கார்ப்பரேட் விவசாயம்- பாரு உழவனை கவுக்கு தக்கா ‌ அம்பானி சொல்லுற ரேட்டில அவரையும் துவரையும்…

Read More