தகவல் வெறுமை – டி.கே ராஜலட்சுமி (தமிழில்:செ. நடேசன்)

கோவிட் 19 ஓர் உச்சக்கட்டத்தை நோக்கிச்செல்வதுபோல தோன்று கிறது: ஆனால், மத்திய அரசோ தொற்று மற்றும் சிகிச்சைகள் பற்றிய முறையான தகவல்களையும்,புள்ளி விவரங்களையும் பகிர்ந்து கொள்வதில் விருப்பமின்றி…

Read More

தொழிலாளர்களுக்கு எந்தக் கருணையும் மீதமில்லை – டி.கே.ராஜலட்சுமி (கி.ரமேஷ்)

ஊரடங்கையும், கண்டனப் போராட்டங்கள் நடத்தத் தொழிலாளர்களை அணிதிரட்ட முடியாமல் இருக்கும் நிலையையும் சாதகமாகக் கொண்டு உற்பத்திக்கு மீட்டுயிர் கொடுத்தல், பொருளாதாரத்தை ஊக்குவித்தல் என்ற பெயரில் தொழிலாளர் சட்டங்களில்…

Read More