உடற்பயிற்சி செய்வதன் நன்மைகளை ஒரு மாத்திரையில் கொண்டு வர முடியுமா ? விஞ்ஞானம் அந்த இலக்கை நெருங்குகிறது – பேரா.மோகனா

கண்டுபிடிப்பு ஆய்வு முடிவுகள் பேய்லர் மருத்துவக் கல்லூரி ஆராய்ச்சியாளர்கள், உடற்பயிற்சியின் போது, உடலின் இரத்தத்தில், உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு மூலக்கூறை, கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த மூலக்கூறு எலிகளின் உணவு…

Read More