பயணங்கள் கவிதை – சிரஞ்சீவி இராஜமோகன்

தாஜ்மஹால் காண ரயிலில் சென்றேன் கும்பத்துடன் கூச்சல் துணையொடு தஞ்சாவூர் முதலே தரையில் ஒருவர் வெயிலை பொருட்படுத்தாது எதுவுமில்லாமல் அவ்வளவு இனிமை தனிமையில் பயணம் அனைவருக்கும் பொது…

Read More

கவிதைச் சந்நதம் தொடர் 26 – நா.வே. அருள்

கவிதை – வில்லியம்ஸ் காதல் ஒரு குப்பை வண்டி ****************************** காதலின் எதிரிடையே கவிதையாகியிருக்கிறது. ஒரு வகையில் இது காதலின் எதிர் கவிதை. உருகி உருகி எழுதும்…

Read More